Het informed consent en het Globaal Medisch dossier (GMD)

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Uw huisarts zet elementaire stukken uit uw dossier op e-health (= elektronisch medisch dossier), zodat andere artsen, enkel met uw toestemming (via het gebruik van uw identiteitskaart) deze kunnen lezen: het gaat om levensbelangrijke beknopte gegevens zoals vaccinaties, allergieën, medicatiegebruik en diagnosen. Ook kunnen uw recente medische verslagen, aangevraagd of aangemaakt door andere artsen, zoals radiologieverslagen en laboratoriumverslagen, online geconsulteerd worden, voor zover u aan uw vroegere behandelende arts of ziekenhuis hiervoor de toestemming gaf.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.